top of page
BLK360-RTC360-combo.jpg

SBĚR DAT V TERÉNU

Zajištění podkladů pro zaměření stávajícího stavu

Vytvoření dokumentace stávajího stavu jakékoliv stavby lze provádět konvenčními metodami slektivního sběru dat, které má ovšem celou řadu omezení. V poslední době je proto stále častější požadavek na zachycení reality stávajícího stavu staveb pomocí 3D laserového skenování. Výstupem této metody je komplexní 3D zachycení skenovaných prostor v podobě mračen bodů (pointcloud). Výstupy v podobě mračen bodů v různých formátech LAS, E57, XYZ, RCP následně využije projektant pro vypracování dokumentace stávajícho stavu či zjednodušeného pasportu.

PŘÍPRAVA PODKLADŮ

Příprava a zpracování podkladů z mračen bodů

V rámci přípravy podkladů mračen bodů pro projektové práce vám dokážeme připravit strukturované podklady. Pokud pro navrhování a projektování používáte Archicad, jsme schopni vám podklady připravit přímo do vaší šablony, tak abyste mohli na projektu ihned začít pracovat a nemuseli jste řešit vlastní import jednotlivých podkladů. Součástí přípravy podkladů je výškopisné a polohopisné osazení mračen bodů, včetně importu katastrální mapy do projektu v Archicadu, nastevní projektu včetně definování geodetického bodu pro bezproblémovou práci v S-JTSK.

Bimakademie_den2_19_crop.jpg
betlem-pointcloud_edited.jpg

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Stávajícího stavu nebo zjednodušeného pasportu

V některých případech je nezbytným minimem pro vlastníka budovy tzv. zjednodušený pasport stavby. V jiné situaci je vlastník, když se rozhodne pro rekonstrukci stavby nemá aktuální projektovou dokumentaci. Bude potřebovat dokumentaci zaměření stávajícího stavu. Díky prostorovému zpracování zaměření metodou 3D laserového skenování jsme schopni investorovi zpracovat jeho objekt před rekonstrukcí formou 3D/BIM modelu. Z takto zpracovaného modelu je generována projektová 2D dokumentace (DWG, PDF). Součástí výstupů je model v nativním formátu Archicadu a ve formátu IFC.

SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ

Sdílení projektových dat po celou dobu životnosti budovy

Výhody digitalizace nám umožňují sdílet digitální i digitalizované dokumenty pomocí různých platforem na základě přístupových práv a rolí v rámci projektového týmu. V souvislosti s informačním modelováním staveb (BIM) proto hovoříme o tzv. společném datovém prostředí (z angličtiny Common Data Environment - CDE).

Toto prostředí nám neumožňuje pouze sdílet dokumenty, ale současně v rámci CDE dokážeme řídit stavební projekty nad 3D/BIM modelem stavby.

betlem-studie_edited.jpg
bottom of page