top of page
24-01_Sypka-Litomysl.jpg

BAROKNÍ SÝPKA, LITOMYŠL

3D laserové zaměření barokní sýpky v Litomyšli

3D laserové skenování nachází uplatnění i a nebo spíše především u historických objektů. Takovým příkladem je i barokní sýpka, jež je posledním fragmentem Perštýnského zemědělského dvora. Nachází se v Litomyšli. V současnosti je prázdná, její vlastník pro ni stále hledá nové využití.

EUC KLINKA, PLZEŇ

Zaměření skutečného stavu fasády před rekonstrukcí

Pomocí 3D laserových skenerů byla pořízena mračna bodů (pointcloud). Na podkladu mračen bodů byl následně zpracován 3D/BIM model fasády. Proč byla zvolen 3D/BIM metoda práce? Zejména proto, že se v případě EUC kliniky jedná o poměrně plastickou fasádu s atypickým nárožím a monumentálním hlavním vstupem. Výhodou je, že z 3D/BIM modelu lze kromě celkových pohledů na fasády generovat také pohledy či řezy fasádou ve kterémkoliv místě. Při práci na rekonstrukci může architekt kromě tradiční 2D dokumentace využít také 3D/BIM model ve formátu IFC.

24-01-EUC-klinika-Plzen.jpg
2019_Zatecky-pivovar-dvur.jpg

ŽATECKÝ PIVOVAR, ŽATEC

Zaměření areálu pivovaru jako podkladu pro pasport

V některých případech je nezbytným minimem pro vlastníka budovy tzv. zjednodušený pasport stavby. V jiné situaci je vlastník, když se rozhodne pro rekonstrukci stavby nemá aktuální projektovou dokumentaci. Bude potřebovat dokumentaci zaměření stávajícího stavu. Díky prostorovému zpracování zaměření metodou 3D laserového skenování jsme schopni investorovi zpracovat jeho objekt před rekonstrukcí formou 3D/BIM modelu. Z takto zpracovaného modelu je generována projektová 2D dokumentace (DWG, PDF). Součástí výstupů je model v nativním formátu Archicadu a ve formátu IFC.

SYNAGOGA, ŽATEC

Zaměření objektu židovské synagogy po rekonstrukci

Výstupem 3D laserového skenování nemusí být nutně jen mračna bodů (pointcloud). Jednotlivá stanoviska skener nejen skenuje laserovým paprskem, ale také pořizuje panoramatické snímky, které lze následně zpracovat do virtuální prohlídky. Vlastní budova synagogy v Žatci stojí v severní části města Žatec v Dlouhé ulici čp. 2407 nedaleko Chelčického náměstí. Jde o druhou největší synagogu v Čechách (hned po Velké plzeňské synagoze), která byla v letech 1871 až 1872 postavena v maurském stylu podle plánů architekta Johanna Staňka (postavil také synagogu v Lounech. Slavnostní otevření proběhlo 18. března 1872 pod vedením rabína Dr. Abrahama Franka. Zdroj: cs.wikipedia.org

24-01_zatec-synagoga.png
24-Namesti-Svobody-Zatec.png

HISTORICKÉ CENTRUM, ŽATEC

Zaměření části historického centra města Žatec

3D laserové skenování nemusí být využito jen pro zaměřování staveb, pomocí této technologie je možné zpracovávat i části měst s ulicemi, náměstími i jejich podloubími. Takto zachycená realita může sloužit jako podklad pro urbanistické či městotvorné zásahy.

REKREAČNÍ OBJEKT, ČESKÝ RÁJ

Zaměření stávajícího stavu objektu před rekonstrukcí

Rekreační objekt v Českém ráji čeká rekonstrukce. Proto byl aktuální stav zaměřen pomocí 3D laserového skeneru. Na podkladu mračen bodů vznikl stávající stav formou 3D/BIM modelu. Takto zpracovaná data byla předána architektovi, který zpracoval studii rekonstrukce. 3D/BIM model stávajícího stavu byl zpracován v Teamworku v Archicadu a poté nasdílen architektům z Endemit-architektonického studia.

betlem-pointcloud_edited.jpg
bottom of page